Suomen Lämmitystieto Oy

Suomen Lämmitystieto Oy järjestää koulutuksia lämmitysalan ammattilaisille sekä myy materiaaleja lämmitysalalle.

Kaksi kertaa vuodessa on valmentavia kursseja öljylämmitys- ja säiliötarkastusalan turvallisuuskokeeseen. Näistä löytyy lisätietoja www.ley.fi/koulutus. Samoin kaasuasennusten vastuupätevyyteen tähtäävää koulutusta on kaksi kertaa vuodessa.

Näiden lisäksi on mahdollista saada yrityskohtaisia koulutuksia henkilökunnalle, jotka voidaan räätälöidä yrityksen aikataulujen ja tarpeiden mukaan.

Suomen Lämmitystieto Oy järjestää kerran vuodessa seminaarin lämmitysalalle nimeltään Lämmitystekniikkapäivät. Näiden päivien aikana käydään läpi uusinta tekniikkaa, viimeisimmät säädökset, mahdollisia ongelmia kentällä ja käydään keskustelua päivän aiheista.

Myös puolueeton konsultaatio ja neuvontapalvelut asiakkaan tarpeen mukaan mm. ongelmatilanteissa kuuluvat SLT:lle.

Tuotetietoutta on kerätty kohtaan www.ley.fi/tietoa-lammityksesta/. Sieltä löytyy puolueetonta tietoa mm. eri lämmitysjärjestelmistä ja terminologiasta lämmitysalalta.

Yhteystiedot:

Suomen Lämmitystieto Oy
Teknobulevardi 3-5
01530  VANTAA

Y-tunnus: 0529843-2
Suomen Lämmitystieto Oy:n omistaa 100 %:sti Lämmitysenergia Yhdistys ry