Analysaattorit

Savukaasuanalysaattori on huollon ja asennuksen tärkein työkalu. Oleellista on, että huoltoliike myös hoitaa laitteitaan oikein ja kalibroi analysaattorit säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti, sillä vain oikein hoidetulla analysaattorilla saadaan poltinten säädöt oikeiksi. Vuoden 2020 alusta lähtien on myös typpi eli NOx arvot mitattava uusien öljypoltinten asennuksissa ja niiden on oltava alle 120 mg/kWh.

Kysy tarkempia tietoja ja ohjeita alla olevilta analysaattori toimittajilta.

Laitevalmistajia:

Aimtec Finland Oy

Sensorcell Oy