Aurinkokeräimet

Aurinkokeräimillä voidaan kerätä auringontuottamaa energiaa suoraan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään tai lämpimän käyttöveden tuottamiseen.

Markkinoilta löytyy pääasiassa kahdentyyppisiä keräimiä on ns. tasokeräimiä ja tyhjöputkikeräimiä. Molemmissa keräintyypeissä kiertää keruunesteenä glygooli johon kerätään auringon säteilystä saatu energia ja siirretään se joko lämmönvaihtimen tai latauskierukan kautta vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Useissa järjestelmissä käytetään myös hybridivaraajia joissa on lämmönsiirtoon tarkoitetut kierukat valmiina, mutta eri valmistajilla on erilaisia järjestelmä ratkaisuja joihin voi lähemmin tutustua suoraan maahantuojien tai valmistajien omilta sivuilta.

Omakotitaloihin parhaiten soveltuu tasokeräimet, mutta aina on varmistettava viranomaisilta ettei keräinten asentamiselle ole esteitä esim. kaavamääräykset, julkisivumääräykset jne.

Tasokeräinten etuna voidaan pitää niiden helppoa käsiteltävyyttä asennuksen, kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Käytössä ne ovat verraten kestäviä ja niiden sulatus tapahtuu usein automaattisesti.

Tyhjöputkikeräimien etuina puolestaan on se että ne pystyvät keräämään auringon energiaa kaikista suunnista ja siten niiden hyötysuhde voi joissain tapauksissa olla jonkin verran parempi. Toisaalta tyhjöputkikeräimet ovat puolestaan helpommin rikkoontuvia ja niiden sulattaminen keväällä vaikeampaa. Tyhjöputki keräimet soveltuvatkin paremmin suurempien kiinteistöjen esim. kerrostalojen tasakatoille.

Lisätietoja aurinkolämmityksestä löytyy tästä linkistä.

Laitevalmistajia:

Kaukora Oy