Tenttitulokset

Kaikille hyväksytysti kokeen suorittaneille lähetetään tutkintotodistus. Varsinainen vastuupätevyys haetaan täyttämällä hakemuslomake ja sen mukaan liitetään kopiot niistä opinto- ja työtodistuksista, joiden perusteella haetaan vastuupätevyyttä. Vastuupätevyyshakemukset käsitellään arviointilautakunnassa, jossa katsotaan työ- ja opintokokemuksen riittävyys haettavaan pätevyyteen. Hakijalle lähetetään tämän jälkeen pätevyystodistus, joka tulee rekisteröidä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rekisteriin, joka myöntää yritykselle toimiluvan vastuupätevyyttä vastaavaan toimialaan.

Vastuupätevyyskokeen 25.04.2024 hyväksytysti suorittaneet

Vastuupätevyyskokeen 26.10.2023 hyväksytysti suorittaneet

Vastuupätevyyskokeen 18.4.2023 hyväksytysti suorittaneet

Vastuupätevyyskokeen 29.9.2022 hyväksytysti suorittaneet

Vastuupätevyyskokeen 29.3.2022 hyväksytysti suorittaneet

Vastuupätevyyskokeen 30.09.2021 hyväksytysti suorittaneet

Vastuupätevyyskokeen 25.3.2021 hyväksytysti suorittaneet

Vastuupätevyyskokeen 1.10.2020 hyväksytysti suorittaneet.

Vastuupätevyyskokeen 10.10.2019 hyväksytysti suorittaneet.

Vastuupätevyyskokeen 11.4.2019 hyväksytysti suorittaneet.

Vastuupätevyyskokeen 16.10.2018 hyväksytysti suorittaneet.

Vastuupätevyyskokeen 17.4.2018 hyväksytysti suorittaneet.

Vastuupätevyyskokeen 5.10.2017 hyväksytysti suorittaneet.

Vastuupätevyyskokeen 4.10.2016 hyväksytysti suorittaneet.

Tenttitulokset 12.4.2016