Lattialämmitys

Vesikiertoisessa lattialämmityksessä putkisto asennetaan joko lattiavaluun tai erilaisiin asennusalustoihin. Lattialämmityksen meno/paluulämpötilat ovat patterilämmitystä matalammat sen suuren lämmityspinta-alan ansiosta. Tällöin lämpötilatohjelmat ovat yleensä 40/30, 35/30 asetta.

Vesikiertoinen lattialämmitys reagoi ulkoisiin lämpötilan vaihteluihin selvästi patterilämmitystä hitaammin. Lämmityksen eri piirien tasapainotus on erittäin tärkeä, jotta lämpö jakaantuisi tasaisesti eri huonetilojen kesken.

Tietyissä tilanteissa lattialämmitysjärjestelmää voidaan käyttää myös lattiaviilennykseen.