Öljysäiliöt

Vanhojen sakaraliitinten vaihtaminen nokkavipu eli ns. Camlock-liittimeen.

Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt kuuluvat lakisääteisten pakollisten määräaikaisten tarkastusten piiriin. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 344/1983. Myös maanpäälliset säiliöt suositellaan tarkastettavaksi määräajoin öljyvahinkojen ehkäisemiseksi.

Öljysäiliöiden tarkastusta koskevaa Teknillistä suositusta (TS-7) on tilattavissa sivuillamme olevan ”Julkaisut” osion kautta, jossa tarkemmin kerrotaan säiliön tarkastukseen liittyvistä toimenpiteistä ja turvallisuudesta. Pääset lukemaan TS-7 julkaisua sähköisesti tästä linkistä.

Maanpäällisten muovisten öljysäiliöiden tarkistaminen puhdistaminen määräajoin on suositeltavaa. Tällöin tarkistetaan säiliöiden täyttö- ja ilmaputkien toimivuus ja kannakoinnit. Putkien liitosten pitävyys sekä useampiosaisten säiliöiden tasausputkiston toimivuus. Ylitäytönestimen oikea sijoitus sekä sen toimivuus. Maanpäällisten säiliöiden suoja-altaiden tiiveys ja että metallisen suoja-altaan alle on asennettu tuuletusmatto.

Uusiutuvat nestemäiset lämmityspolttoaineet

Nykyiset standardien mukaiset öljysäiliöt soveltuvat myös uusituvien nestemäisten lämmityspolttoaineiden säiliöiksi. Kuitenkin ennen uusituvan polttoaineen täyttöä suosittellaan säiliöiden puhdistaminen ja tarkastus.

Säiliön tarkastus on luvanvaraista toimintaa ja hyväksytyt urakoitsijat löytyvät sivuiltamme painamalla nappia  URAKOITSIJAHAKU  tai alla olevaa mainosta.

Tästä linkistä löydät mittaustaulukon lieriömäisen, kuperapäätyisen öljysäiliön öljymäärän määrittämiseen.

Urakoitsijahaku

Tutkimusselostus:

Lämmitysöljysäiliön paineolosuhteet täyttötilanteessa 2007

Suomen Lämmitystieto Oy

Laitevalmistajia:

Oy Motoral Ab

Li-Plast Oy on lopettanut uusien säiliöiden valmistuksen

Camlock liitimet, GEBO Trading Oy