SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN OHJE ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEISIIN COVID-19-EPIDEMIAN AIKANA

Ohjeessa on kuvattu, mitä asioita tulee ottaa huomioon korjaushankkeissa covid-19-epidemian aikana. Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi sellaisiin korjaushankkeisiin, joissa korjattavissa tiloissa asutaan. Ohje on ensisijaisesti suunnattu taloyhtiöiden hankkeiden tarpeisiin, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös omakotitalojen korjaushankkeissa.

Pääset lukemaan ohjeen kokonaisuudessaan tästä.