Sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin ei toimiteta enää öljyä

Tärkeä tiedote: Vanhan sakaraliittemen vaihto 2” nokkavipuliittimeen (camlock-liittimeen)

Sakaraliittimillä varustettujen vanhentuneiden täyttöyhteiden kanssa on ollut vuosien saatossa useita ongelmia. Kuljettajat on ohjeistettu, ettei sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen.

Öljylämmityslaitteistoja (säiliöt, putkistot ja varusteet) koskevassa lainsäädännössä edellytetään myös, että kaikki osapuolet (kiinteistön omistajat/haltijat sekä kuljetusyritykset) ovat selvillä järjestelmiä koskevista vaatimuksista.

Kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden edellytetään huolehtivan laitteistojensa asianmukaisesta kunnosta. Kuljetusyrityksiltä/kuljettajilta edellytetään, etteivät ne toimita tuotetta, jos kiinteistössä on täyttöliitin, jonka tiiviydestä ei ole selkeää varmuutta. Menettelyllä pyritään ehkäisemään henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen syntymistä. Järjestelmien kunnossapidon laiminlyönneistä aiheutuva ympäristön ja omaisuuden pilaantuminen sekä henkilöturvallisuuden vaarantuminen voi johtaa myös vakaviin seuraamuksiin.

Sakaraliittimillä varustettujen vanhentuneiden täyttöyhteiden kanssa on ollut vuosien saatossa useita ongelmia. Asiakkaille on useamman vuoden ajan tiedotettu vanhojen liittimien aiheuttamasta vakavasta öljyvahingon vaarasta ja suositeltu täyttöliittimen vaihtoa.

Ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat puhdistuskustannukset voivat tapauksesta riippuen muodostua huomattaviksi, ja nousta jopa kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin. Sakaraliittimen vaihto asianmukaiseksi nokkavipuliittimeksi on arviolta n. 100 – 150 euroa riippuen asennuskohteesta. Täyttöliittimen vaihto on hyvä yhdistää öljylämmityslaitteiston normaaliin huolto- ja tarkastuskäyntiin.

Kaikki sakaraliittimillä varustetut täyttöliittimet ovat käytännössä yli 40 vuotta vanhoja, jolloin niiden tiiviys ei ole luotettava. Kuljettajat on ohjeistettu, ettei sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen.

Öljylämmityslaitteistoja koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että säiliöiden täyttöliittiminä käytetään nokkavipuliittimiä. Nämä vaatimukset ovat tulleet voimaan 1.9.1985.

Kuvassa 1 on esitetty täyttöliittimenä käytettävä nokkavipuliitin. Liittimenä käytetään 2 tuuman (2”) nokkavipuliitintä ja se varustetaan suojakannella. Kuvassa 2 on esitetty sakaraliitin, joka on vaihdettava kuvan 1 mukaiseen nokkavipuliittimeen. Sakaraliitintä kutsutaan virheellisesti myös kynsiliittimeksi.

Kuva 1. Nokkavipuliitin (2”) ja sen suojakansi
Kuva 2. Sakaraliitin ja sen suojakansi.

HUOM!

Täyttöliittimen vaihdon saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttama huoltoliike. Luettelo hyväksytyistä liikkeistä on Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi

(http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Toiminnanharjoittajat/) tai Lämmitysenergiayhdistys LEY:n verkkosivuilla http://www.ley.fi/