Pienhiukkaspäästöt vähenevät uusiutuvilla nestemäisillä polttoaineilla.

UUSIA POLTTOAINEITA tarvitaan maailman päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen nykyinen energia- ja ilmastostrategia vuodelta 2016 määrittelee kansalliset tavoitteet vuodelle 2030. Strategian mukaan liikenteen polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla tai nykyisiä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla on nopein keino liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen alentamiseksi. ”Sama strategia käy yhtä lailla maantieliikenteen ulkopuolelle, ja kasvihuonekaasupäästöjen ohessa vähenevät myös pienhiukkaspäästöt,” toteaa väitöskirja aiheesta tehnyt Teemu Ovaska. Lue lisää aiheesta tästä linkistä.