Lämmitysenergia Yhdistys ry: EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin hyväksyminen availee ovia uusiutuville polttoaineille

Vantaa, 20.3.2024 – Lämmitysenergia Yhdistys ry näkee positiivisena asiana EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) hyväksymisen, nähden sen merkittävänä askeleena kohti kestävämpää lämmitysteknologiaa ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

”Tämä on teknologisesti neutraali tapa käsitellä asiaa, jossa uusiutuvat energiat ja uusiutuva lämmitysöljy ovat varteenotettava vaihtoehto kiinteistöjen lämmityksessä”, Lämmitysenergia Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Arto Hannula sanoo.

EU:n parlamentin äänestys 12.3.2024 päätyi historiallisen direktiivin puolesta, joka vahvistaa EU:n sitoutumista vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja siirtymään kohti päästöttömiä rakennuksia. Lämmitysenergia Yhdistys ry on seurannut tiiviisti direktiivin kehitystä.

”Toimenpiteet, joita EU:n energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden käyttöönotolle. On hienoa nähdä, että nykyiset öljy- ja kaasulämmitysteknologiat ovat jo valmiina vastaamaan näihin uusiin vaatimuksiin, ja että kaikki markkinoilla olevat laitteet on suunniteltu uusiutuvia polttoaineita silmällä pitäen”, Hannula sanoo.

Uusiutuvat polttoaineet avainasemassa

EU:n uudet vaatimukset rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi luovat vahvan perustan uusiutuvien polttoaineiden laajamittaiselle käyttöönotolle. Lämmitysenergia Yhdistys ry korostaa, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen lämmityksessä vuoteen 2040 mennessä sekä uusien rakennusten päästöttömyysvaatimukset vuodesta 2030 alkaen, ovat keskeisiä askelia kohti kestävämpää ja vihreämpää tulevaisuutta.

”Tämä tarkoittaa sitä, että 2010-luvun puolella asennetut kattilat ja polttimet soveltuvat sellaisenaan uusituvan lämmitysöljyn käyttöön ja polttimen käyttöiän ollessa noin 15 vuotta, on kaikki vanhemmat polttimet jo uusittu 2040 mennessä. Siirtyminen uusiutuvaan lämmitysöljyyn on nopea ja edullinen tapa erillislämmityksen CO2-päästöjen pudottamiseen. Suomi on tässäkin edelläkävijä, sillä meillä on uusiutuva lämmitysöljy jo koko maan kattavassa jakelussa”.

”Näiden uudistusten myötä olemme askeleen lähempänä sitä, että voimme tarjota kuluttajille ympäristöystävällisempiä, energiatehokkaampia ja taloudellisempia lämmitysratkaisuja. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on keskeisessä roolissa tässä siirtymässä”, toteaa Hannula.

Kehotus Yhteistyöhön

Lämmitysenergia Yhdistys ry kehottaa kaikkia rakennusalalla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä yhdistämään voimansa ja osaamisensa, jotta voidaan saavuttaa EU:n asettamat tavoitteet energiatehokkuuden parantamisessa. On tärkeää, että Suomi panostaa määrätietoisesti uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen teknologia neutraalisti ja hyödyntämään automaation ja modernin lämmitysteknologian yhdistämistä energiatehokkuuden maksimoimiseksi.

”Yhteistyöllä ja oikeilla panostuksilla voimme saavuttaa merkittäviä edistysaskeleita energiatehokkuudessa ja vihreässä siirtymässä. Tämä on sekä taloudellinen, että ympäristöllinen mahdollisuus, jota emme saa jättää käyttämättä. Öljylämmityksellä on myös merkittävä rooli tulevaisuudessa vähentämään valtakunnan sähköverkkoon kohdistuvaa huippukuormaa kovien pakkasjaksojen aikana.”, sanoo Hannula.

Lämmitysenergia Yhdistys ry seuraa tiiviisti direktiivin implementointia Suomessa ja on valmis tukemaan jäsenyrityksiään ja koko alaa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

 

Lisätiedot: Lämmitysenergia Yhdistys ry, toiminnanjohtaja Arto Hannula, 0504083473 / arto.hannula@ley.fi