Laitosten ja laitteistojen turvallisuus varmistettava myös poikkeusoloissa

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten, maakaasu-, biokaasu ja LNG-kohteiden, kattilalaitosten, painelaitteiden ja sähkölaitteistojen turvallisuus on varmistettava myös poikkeusoloissa, kuten koronaepidemian aikana tai mahdollisissa lomautustilanteissa. Käytönvalvojien tai muiden tärkeiden vastuuhenkilöiden sairastumiset tai lomautukset sekä laitteistojen ja järjestelmien määräaikaistarkastusten tai vuosihuoltojen siirtyminen ovat turvallisuusriskejä, joihin toiminnanharjoittajan on varauduttava. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeistusta aiheesta on koottu verkkosivuille.

Lue lisää pääset tästä linkistä Tukesin tiedotteeseen.