Energiatehokkuus on öljyalan elinehto

Suomen pientalokannassa öljylämmitys on edelleen toiseksi yleisin lämmitysmuoto suorasähkölämmityksen jälkeen. Maalämpöpumppujen asennusmäärä on noussut huimasti, vuosittain Suomeen asennetaan noin 8500 maalämpöjärjestelmää.

Lämmitysalalla puhaltavat nyt vihreät ja energiatehokkaat virtaukset, joita öljylämmitysalan on pakko seurata, mikäli kysytään Kaukora Oy:n myyntijohtaja Mikko Hummelinilta. Hän sanoo, että omasta markkinasta on pidettävä huolta, tai se sulaa alta.

”Pian ei ole enää töitä polttimien huoltajille, jos emme vaihda uusia kattiloita. Ja pian ei ole kattiloitakaan asennettavaksi, jos öljylämmityksen imagoa ei saada parannettua. Bioöljy on todella positiivinen asia, mutta myös järjestelmään lisättävät komponentit, kuten ilma-vesilämpöpumput tuovat öljylämmitykselle elinaikaa huomattavasti”, Hummelin sanoo.

Mikko Hummelin haluaa korostaa alan toimijoiden omaa roolia. Aggressiivisen odottamisen sijaan tarvitaan aktiivista myyntityötä, jotta öljylämmityksen jalansija säilyy Suomessa.

Erityisen tärkeä asiakaskunta asuu taloissa, joiden öljylämmitysjärjestelmä on alle 10 vuotta vanha tai uusittu yhtä hiljattain. Niihin ilma-vesilämpöpumppu sopii paremmin kuin hyvin. Tällaisia potentiaalisia kohteita Hummelin arvioi Suomessa olevan noin 40 000 kappaletta.

Hän haluaa herätellä asentajia pitämään huolta asiakkaistaan ja kertomaan heille uusista tekniikoista. Joskus tämä tarkoittaa siirtymistä epämukavuusalueelle, sillä kaikki asentajat eivät koe olevansa myyntimiehiä.

”Haasteena on maalämpöjärjestelmien räikeä markkinointi. Mielestäni markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa. Säästöistä pitää antaa totuuden mukainen kuva. Ja esimerkiksi aikansa palvelleen öljykattilan oheen ei voi kirkkain silmin suositella vesi-ilmalämpöpumppua ilman että kattilalle tehdään jotain”, Hummelin korostaa.