Biokaasun turvallisuusohje

Kaasuyhdistys on julkaisut uuden Biokaasun turvallisuusohjeen, jossa käsitellään raakabiokaasun, puhdistetun biokaasun, biometaanin ja nestemäisen biometaanin(LBG) tuotantoon ja jatkokäsittelyyn liittyviä kaasu- ja kaasuturvallisuus asioita. Tästä linkki turvallisuusohjeeseen