Uusiutuva lämmitysöljy on nopeasti hyödynnettävä ja tehokas tapa hiilipäästöjen vähentämiseen

Suomen 130 000 öljylämmitettävää kotia
käyttävät 1,5 prosenttia koko maan energiasta ja
tuottavat alle 2 prosenttia kokonaishiilipäästöistä

Tehokkain tapa päästöjen vähentämiseen on
siirtyä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä,
jota on jo nyt tarjolla koko maan laajuisesti.
Lämmitysjärjestelmiin vaadittavat muutokset
uusiutuvaan öljyyn siirtyessä ovat työmäärältään
vaatimattomia ja kustannuksiltaan edullisia. Lue lisää