EPBD KYSELYTUTKIMUS

Energiatehokkuussopimukseen EPBD liittyvä kyselytutkimus on avoinna. Kysely perustuu HöyläIV-energiatehokkuussopimukseen. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa öljylämmityksen energiatehokkuustoimenpiteistä öljylämmityskohteissa. 2000-luvun aikana on öljylämmitteisten pientalojen CO2 päästöjä pystytty pienentämään yli miljoonatonnia ja samalla käyttäjien öljynkulutus on saatu pienenemään ja samalla tietysti lämmityskulut ovat pienentyneet.

Toivomme mahdollisimman monen öljylämmitysurakoitsijan vastaavan kyselyyn. Kyselyn tuloksista tehdään yhteenveto, jonka tulokset raportoidaan ympäristöministeriön toimesta EU-komissiolle. Suomi on valinnut vapaaehtoisen energiatehokkuustoimenpiteiden seurantamenetelmän pakollisten tarkastusten sijaan ja siksi on tärkeää saada mahdollisimman kattava vastausotanta urakoitsijoiden toimista. Kyselyn tulokset verrataan myös laitetoimittajien antamiin myyntilukuihin ja näin saadaan luotettava tilastointi vuosittain. Pääset kyselyyn tästä.

Aiempien vuosien kyselytulokset ovat luettavissa vuosikertomuksista.