Bioöljy, joko se tulee?

Tero Salovaaran aiheena LEY:n Lämmitystekniikkapäivillä oli nestemäisten uusiutuvien biopolttoaineiden ominaisuudet ja käyttövaatimukset olemassa olevissa lämmitysjärjestelmissä.

Bioöljyjen tuloa markkinoille on ennusteltu jo pitkään. 2,4 miljoonan tonnin vuosituotannolla Neste Oyj on maailman johtava uusituvan dieselin valmistaja. Tämän vuoden tavoite on 2,6 miljoonaa tonnia. Silti tämä on kuin pisara meressä, sillä jo pelkästään Suomen öljyn kulutus vuonna 2016 oli 7,8 miljoonaa tonnia.

On täysin selvää, ettei bioöljyistä ole pitkään aikaan kokonaan korvaamaan fossiilista öljyä.

”Vuosikymmenestä toiseen sanotaan, että öljy riittää noin 40 vuoden ajan. Olipa väite totta tai ei, on ihan eri asia, millä hinnalla öljyä myydään 40 vuoden päästä”, muistuttaa tuotepäällikkö Tero Salovaara Nesteeltä.

Uusiutuvat polttoaineet ovat mieletön mahdollisuus öljynjalostamoille. Nesteellä 70 prosenttia tutkimus- ja kehitysinvestoinneista menee uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseen.

”Homman ydin on tietenkin vähentää hiilidioksidipäästöjä maailmassa. Nesteen uusiutuvan dieselin tuotannolla vähennettiin hiilidioksidipäästöjä 6,4 miljoonaa tonnia vuonna 2015. Tämä vastaa sitä, että 2,3 miljoonaa henkilöautoa poistuisi pysyvästi liikenteestä”, Salovaara kuvailee.

Vuonna 2015 vain 7 prosenttia öljytuotteiden kulutuksesta päätyi kotien lämmitykseen.

”Uusiutuvien polttoaineiden kysyntä liikennepuolella on todella kova. Koko meidän tuotantomme vastaa Euroopan tämän hetken tarpeesta vain 1/5.”

Salovaara kertoo, että jos biopolttoöljy tuodaan jossain vaiheessa markkinoille, sen täytyy olla hyödynnettävissä eri käyttökohteissa, kuten moottoripolttoöljyssä. Logistiset syyt ajavat siihen, ettei pelkästään lämmitystä varten voida alkaa valmistaa omaa tuotetta.

Mitä tulee olemassa oleviin lämmitysjärjestelmiin ja niiden soveltuvuuteen uusiutuville polttoöljyille, Salovaara kertoo, että tekniset haasteet ovat ratkaistavissa.

”Uusiutuva polttoöljy palaa puhtaammalla sinisellä liekillä. Ja siinä tulee haaste, mikä on osittain jo ratkaistu. Olemme testanneet sitä vuodesta 2013 alkaen useissa kohteissa erilaisilla seoksilla. Nyt tiedämme, kuinka paljon uusiutuvaa komponenttia perinteisessä polttoöljyssä voi olla, jotta se pääsääntöisesti toimii kattiloissa.”

Salovaaran mukaan uusituvan komponentin osuus voi olla suurikin, mutta pulmaksi muodostuu lämmitysjärjestelmien tuhannet erilaiset variaatiot erilaisine polttimineen, kattiloineen, valovastuksineen ja releineen.

”Haasteemme on, että voimmeko tuoda markkinoille tuotteen, joka välttämättä ei toimisi ihan kaikkialla? Kaiken lisäksi se olisi vielä jonkin verran kalliimpaan.”

Mutta tuleeko lämmityskattiloihin uusiutuvaa polttoöljyä jonain päivänä? Salovaara ei halua sanoa kyllä tai ei, hän vastaa, että ehkä.

Sopiiko bioöljy polttimelle?

Veijo Sääksjärvi Oilon Oy:sta kertoi Lämmitystekniikkapäivillä, miten öljypolttimet soveltuvat bioöljylle ja uusiutuvalle öljylle.

Veijo Sääksjärvi kertoi, että bioöljyt eivät ole ylitsepääsemätön tekninen haaste nykyisille polttimille.

Bioöljyt

Pienteollisuuden bioöljyt ovat hyvin rajatulle alueelle markkinoituja esteröityjä öljyjä. Jos kyseessä on esimerkiksi raaka rypsiöljy tai raaka bioöljy, ”vakio” painehajotteinen poltin ei käy, vaan vaaditaan erikoispoltin.

Esteröidyt bioöljyt toimivat vaihtelevasti vakiopolttimissa. Seosten välillä voi olla merkittäviä eroja. Niiden laatua ja säilyvyyttä ei voi taata ja siksi niiden käytössä voi tulla ongelmia. Polttimen toiminta on kohtalaisen epävarmaa, mutta sen saa toimimaan. Silloin ainakin juniorpolttimen palopää on vaihdettava ja suutin 80-asteiseksi. KP-poltin toimii ilman mekaanisia muutoksia.

Uusiutuva öljy vastaa käytettävyydeltään fossiilista polttoainetta. Tämän polttamiseen löytyy toimivat laitteet tarvittaessa. Arvion mukaan 55 prosenttinen seos voisi toimia parhaiten. 100-prosenttinen uusiutuva öljy voi vaatia muutoksia polttimessa. Todella vanhoissa laitteissa toimivuutta ei voi kuitenkaan taata.